آخرین اتوبوس – محسن چاوشی

آخرین اتوبوس – محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/ic25tLEc-K4/hqdefault.jpgاوج گرفتی و من قفس شدم مستو حسرت آزادی وبال بالم شد یه روز دیدمتو تازه شدم از نو یه روز از تو گذشت هزار سالم شد سکوت تو مثل یه راز سر بسته بین تولد و مرگ …

#آخرین #اتوبوس #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

اوج گرفتی و من قفس شدم مستو حسرت آزادی وبال بالم شد یه روز دیدمتو تازه شدم از نو یه روز از تو گذشت هزار سالم شد سکوت تو مثل یه راز سر بسته بین تولد و مرگ …

آخرین اتوبوس,محسن چاوشی,امیر بی گزند,حسین صفا,mohsen chavoshi,hosein safa,amire bi gazand,akharin otobous

Leave a Reply