آهای دولتمردا قدر این مردمو بدونید😔 ۴۰ سال پاتون وایستادن دیگه تحملتون نمیکنن #خوزستان #تشنگی

آهای دولتمردا قدر این مردمو بدونید😔 ۴۰ سال پاتون وایستادن دیگه تحملتون نمیکنن #خوزستان #تشنگی

https://i.ytimg.com/vi/jNewOjplQz4/hqdefault.jpg

#آهای #دولتمردا #قدر #این #مردمو #بدونید #۴۰ #سال #پاتون #وایستادن #دیگه #تحملتون #نمیکنن #خوزستان #تشنگی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

[vid_tags]

Leave a comment