آهنگ جدید دانیار به نام کنار توDaniar – Kenare To

آهنگ جدید دانیار به نام کنار توDaniar – Kenare To

https://i.ytimg.com/vi/yUxusg4uEjk/hqdefault.jpgمتن ترانه دانیار به نام کنار تو کنار تو دوباره باز عاشق می شوم تمام جاده هارا تا دیارت میدوم من هرچیزی ک دارم را برایت میدهم تو میدانی برایت تا کجا ها می روم به هرجا میروم …

#آهنگ #جدیددانیاربه #نامکنار #توDaniarKenare

آهنگ جدید

آهنگ جدید

متن ترانه دانیار به نام کنار تو کنار تو دوباره باز عاشق می شوم تمام جاده هارا تا دیارت میدوم من هرچیزی ک دارم را برایت میدهم تو میدانی برایت تا کجا ها می روم به هرجا میروم …

[vid_tags]

Leave a comment