آهنگ جدید زرمینه رحمانی – تشنگی / Zarmina Rahmany – Tashnage

آهنگ جدید زرمینه رحمانی – تشنگی / Zarmina Rahmany – Tashnage

https://i.ytimg.com/vi/P7E67nnLTJY/hqdefault.jpgتشنگی صدا و کمپوز: زرمینه رحمانی شاعر: خارکش موسیقی : قیس الفت قصه : امان پویامک کمره: وحدت قادری، رفیع اسحاق زی ادیت: سمیر احمدی کارگردان: قیس جلیلی …

#آهنگ #جدید #زرمینه #رحمانی #تشنگی #Zarmina #Rahmany #Tashnage

آهنگ جدید

آهنگ جدید

تشنگی صدا و کمپوز: زرمینه رحمانی شاعر: خارکش موسیقی : قیس الفت قصه : امان پویامک کمره: وحدت قادری، رفیع اسحاق زی ادیت: سمیر احمدی کارگردان: قیس جلیلی …

new afghani songs,afghani songs,آهنگ های جدید افغانی,آهنگ های افغانی,زرمینه رحمانی,Zarmina Rahmany,زرمینه رحمان,zarmena Rahman

Leave a comment