آهنگ جدید سعید4برج بنام ( آشتی ) Saeed4borj (ashti) 🙏🇦🇫🎤

آهنگ جدید سعید4برج بنام ( آشتی ) Saeed4borj (ashti) 🙏🇦🇫🎤

https://i.ytimg.com/vi/eDLnSEhQhKw/hqdefault.jpgسلام به همه ای رنج دیده ها زحمتکشا قهرمان های وطنم موزیک #آشتی تکمیل شده خداکنه دردای دلتونو گفته باشم موزیک کامل رو میتونید از کانال تلگرام یا از یوتیوپ و گوگل …

#آهنگ #جدید #سعید4برج #بنام #آشتی #Saeed4borj #ashti

آهنگ جدید

آهنگ جدید

سلام به همه ای رنج دیده ها زحمتکشا قهرمان های وطنم موزیک #آشتی تکمیل شده خداکنه دردای دلتونو گفته باشم موزیک کامل رو میتونید از کانال تلگرام یا از یوتیوپ و گوگل …

شبکه خنده
کاکتوس
کوچ سرخ
مریم سما
سعید۴برج
مهراب
tolotv
mehrab
tolonews
music
saeed4borj
afghan
rap

Leave a Reply