آهنگ جدید شرافت کوچک بیخکل غوغا بپا کرد.sharafat kochak

آهنگ جدید شرافت کوچک بیخکل غوغا بپا کرد.sharafat kochak

https://i.ytimg.com/vi/TGxR09nsFrw/hqdefault.jpgشعر_جنگی_شرافت_کوچک با #فرید_قربانی و فهیم شریفی به آهنگ اخی اخی خمارم.

#آهنگ #جدید #شرافت #کوچک #بیخکل #غوغا #بپا #کردsharafat #kochak

آهنگ جدید

آهنگ جدید

شعر_جنگی_شرافت_کوچک با #فرید_قربانی و فهیم شریفی به آهنگ اخی اخی خمارم.

[vid_tags]

Leave a comment