آهنگ جدید شهزاد عدیل به معامله گران و وطن فروشان

آهنگ جدید شهزاد عدیل به معامله گران و وطن فروشان

https://i.ytimg.com/vi/Dyy8OKcN5iM/hqdefault.jpg“معامله‌گران”، با آنکه همه دوستان و نزدیکانم اصرار و تاکید داشتند تا آهنگ” معامله‌گران” را درین شب‌و‌ روز نشر نکنم، ولی وجدانم آرام نگرفت چون نه خونم رنگین‌تر از خون مردمم …

#آهنگ #جدید #شهزاد #عدیل #به #معامله #گران #وطن #فروشان

آهنگ جدید

آهنگ جدید

“معامله‌گران”، با آنکه همه دوستان و نزدیکانم اصرار و تاکید داشتند تا آهنگ” معامله‌گران” را درین شب‌و‌ روز نشر نکنم، ولی وجدانم آرام نگرفت چون نه خونم رنگین‌تر از خون مردمم …

[vid_tags]

Leave a comment