آهنگ جدید هزارگی | آهو چشمان – استاد ناصر سروش |Hazaragi Dambora in Bamyan

آهنگ جدید هزارگی | آهو چشمان – استاد ناصر سروش |Hazaragi Dambora in Bamyan

https://i.ytimg.com/vi/j-EDzVW4QgY/hqdefault.jpgآهنگ هزارگی با لهجه شیرین هزارگی به صدای استاد ناصر سروش از ولایت زیبای بامیان خدمت شما خوبان تقدیم است امید که لذت ببرید قسمت مکمل این برنامه بزودی نشر …

#آهنگ #جدید #هزارگی #آهو #چشمان #استاد #ناصر #سروش #Hazaragi #Dambora #Bamyan

آهنگ جدید

آهنگ جدید

آهنگ هزارگی با لهجه شیرین هزارگی به صدای استاد ناصر سروش از ولایت زیبای بامیان خدمت شما خوبان تقدیم است امید که لذت ببرید قسمت مکمل این برنامه بزودی نشر …

دمبوره,هزارگی,flute,توله,توله نوازی,Shepherd,توله شیرین,توله غمگین,Village life,Bamiyan,Bamyan Journal,توله مست,توله افغانی,زندگی در دهکده,زندگی در دهات,چوپانی,Afghan Village life,#Bamyan_Journal,#زندگی_در_روستا,#Afghan_village_life,هزاره

Leave a comment