آهنگ جدید هزارگی مسافر لالی شیری بیه آبی شده پیر 2020

آهنگ جدید هزارگی مسافر لالی شیری بیه آبی شده پیر 2020

https://i.ytimg.com/vi/WlC8yru-R5s/hqdefault.jpgالی شیری بیه آبی شده پیر ازبسکی دیق شده بیخیه دلگیر آوی دیده شی هیچ مونتی نموشه غمِ دونیا غمای تو کده تاثير نیماز روزه دُو وا پنای تو شَوُ و روز بیخی استه چیم …

#آهنگ #جدید #هزارگی #مسافر #لالی #شیری #بیه #آبی #شده #پیر

آهنگ جدید

آهنگ جدید

الی شیری بیه آبی شده پیر ازبسکی دیق شده بیخیه دلگیر آوی دیده شی هیچ مونتی نموشه غمِ دونیا غمای تو کده تاثير نیماز روزه دُو وا پنای تو شَوُ و روز بیخی استه چیم …

[vid_tags]

Leave a comment