آهنگ درد من درد زخم بی کسی نیست موسی هاتفی MP3

با سلام خدمت تک تک دوستان و همراهان همیشگی نیک موزیک برای شما آهنگ غمگینی به مضمون درد من درد زخم بی کسی نیست با صدای موسی هاتفی آماده دانلود شده که میتونید در ادامه مطلب دریافت کنید.

متن آهنگ درد من موسی هاتفی

 

♪♦ وفا کردم به هرکس بی وفا شد ♪○

♪♦ وفا کردم به هرکس بی وفا شد ♪○

♪♦ خنجری زد ز پشت از من جدا شد ♪○

♪♦ نمک دادم به هرکس دشمنم شد ♪○

♪♦ شد بلا بر سرم آفت جان شد ♪○

♪♦ شد بلا بر سرم آفت جان شد ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

♪♦ درد من درد زخم بی کسی نیست ♪○

♪♦ درد من درد زخم بی کسی نیست ♪○

♪♦ دردم این است ندانم دشمنم کیست ♪○

♪♦ مثل عقرب زدن بر قلب من نیش ♪○

♪♦ گرگ بودن اما با ظاهر میش ♪○

♪♦ گرگ بودن اما با ظاهر میش ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

♪♦ وفا کردم به هرکس بی وفا شد ♪○

♪♦ وفا کردم به هرکس بی وفا شد ♪○

♪♦ خنجری زد ز پشت از من جدا شد ♪○

♪♦ نمک دادم به هرکس دشمنم شد ♪○

♪♦ شد بلا بر سرم آفت جان شد ♪○

♪♦ شد بلا بر سرم آفت جان شد ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

♪♦ ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده ♪○

♪♦ با زخم آدماش وجودمو آتش زده ♪○

آهنگ درد من درد زخم بی کسی نیست

تک آهنگ های جدید

#آهنگ #درد #من #درد #زخم #بی #کسی #نیست #موسی #هاتفی #MP3
آهنگ جدید

Leave a Reply