آیا محسن رضایی در عملیات کربلای ۴ مقصر بود؟ سخنران فرشاد فروزش

آیا محسن رضایی در عملیات کربلای ۴ مقصر بود؟ سخنران فرشاد فروزش

https://i.ytimg.com/vi/S9b8lTUO-mM/hqdefault.jpgخطاب به جناب آقای محمدعلی صمدی در مستند نگاتیو.

#آیا #محسن #رضایی #در #عملیات #کربلای #مقصر #بود #سخنران #فرشاد #فروزش

آهنگ جدید

محسن چاوشی

خطاب به جناب آقای محمدعلی صمدی در مستند نگاتیو.

فرشاد فروزش,محسن رضایی,محمد علی صمدی,کربلای ۴,غواصان کربلای ۴

Leave a Reply