اشعار مولانا با صدای محسن چاوشی

اشعار مولانا با صدای محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/nSPKV-_5zHc/hqdefault.jpgاشعار مولانا با صدای محسن چاوشی عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو دران …

#اشعار #مولانا #با #صدای #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

اشعار مولانا با صدای محسن چاوشی عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو دران …

مولانا,ترانه,چاووشی,چاوشی,مثنوی معنوی,دیوان شمس,ترانه فارسی,ادبیات فارسی,آلبوم

Leave a comment