افسون الماس و خواهران قهرمان ما به احمد مسعود و قهرمانان جبهه مقاومت ملی و پنجشیر

افسون الماس و خواهران قهرمان ما به احمد مسعود و قهرمانان جبهه مقاومت ملی و پنجشیر

https://i.ytimg.com/vi/nZLshbd7ZGc/hqdefault.jpgاخبار دقیق و گزارشات تازه افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته در این برنامه زنده با شهزاد پویا. Latest news and reports from Afghanistan …

#افسون #الماس #خواهران #قهرمان #ما #به #احمد #مسعود #قهرمانان #جبهه #مقاومت #ملی #پنجشیر

آهنگ جدید

محسن چاوشی

اخبار دقیق و گزارشات تازه افغانستان در ۲۴ ساعت گذشته در این برنامه زنده با شهزاد پویا. Latest news and reports from Afghanistan …

Tamasha 24 tv,Ahmad Massoud,پنجشیر,احمد مسعود,افغانستان,افون الماس,پیام افسون الماس,جبهه مقاومت,مقاومت پنجشیر,جبهه مقاومت ملی,جبهه ملی آزادی

Leave a Reply