امو بند – آهنگ جدید دیوار | Emo Band – Divar

امو بند – آهنگ جدید دیوار | Emo Band – Divar

https://i.ytimg.com/vi/Eodg7ta6DTs/hqdefault.jpgمتن آهنگ دیوار امو باند دیدی چی شد آخرش عشق تو قسمت کی شد چیزی که میخواستمو هی نمیشد مال من نبود اسم تو انگار تو فال من نبود اگه بود این وضع حال من نبود میزنم …

#امو #بند #آهنگ #جدید #دیوار #Emo #Band #Divar

آهنگ جدید

آهنگ جدید

متن آهنگ دیوار امو باند دیدی چی شد آخرش عشق تو قسمت کی شد چیزی که میخواستمو هی نمیشد مال من نبود اسم تو انگار تو فال من نبود اگه بود این وضع حال من نبود میزنم …

[vid_tags]

Leave a comment