امير بى گزند.خواننده:محسن چاوشی،شعر مولانا،تدوین:محمد واعظ

امير بى گزند.خواننده:محسن چاوشی،شعر مولانا،تدوین:محمد واعظ

https://i.ytimg.com/vi/nH7pqE39000/hqdefault.jpgامیر بی گزند با صدای ماندگار محسن چاووشی شعری از مولانا تدوین :محمد واعظ مولانا گویی در جام جهان بینش امروز ما را به مراتب بهتر و دقیق تر از خودمان دیده بود.

#امير #بى #گزندخوانندهمحسن #چاوشیشعر #مولاناتدوینمحمد #واعظ

آهنگ جدید

محسن چاوشی

امیر بی گزند با صدای ماندگار محسن چاووشی شعری از مولانا تدوین :محمد واعظ مولانا گویی در جام جهان بینش امروز ما را به مراتب بهتر و دقیق تر از خودمان دیده بود.

amirbigazand,molana,mohsenchavoshi,mirhossein,hasr,jonbeshsabz,mohammadvaez

Leave a Reply