" اینجا با زخم زبون آتش به دلها میزنن۔۔۔۔؛🥀🔥 اینجا رسمشون بدی بچه یتیمون میزنن….🖤

" اینجا با زخم زبون آتش به دلها میزنن۔۔۔۔؛🥀🔥 اینجا رسمشون بدی بچه یتیمون میزنن….🖤

https://i.ytimg.com/vi/0XAvOutZCpo/hqdefault.jpg” اینجا با زخم زبون آتش به دلها میزنن۔۔۔۔؛ ” اینجا رسمشون بدی بچه یتیمون میزنن…. …_____amini____…

#quot #اینجا #با #زخم #زبون #آتش #به #دلها #میزنن #اینجا #رسمشون #بدی #بچه #یتیمون #میزنن

آهنگ جدید

محسن چاوشی

” اینجا با زخم زبون آتش به دلها میزنن۔۔۔۔؛ ” اینجا رسمشون بدی بچه یتیمون میزنن…. …_____amini____…

[vid_tags]

Leave a comment