تا زمانی که تحریم ها رفع نشود به شرایط قبل باز نخواهیم گشت….

تا زمانی که تحریم ها رفع نشود به شرایط قبل باز نخواهیم گشت….

https://i.ytimg.com/vi/vstCf-ZnKVU/hqdefault.jpgتا زمانی که تحریم ها رفع نشود به شرایط قبل باز نخواهیم گشت….

#تا #زمانی #که #تحریم #ها #رفع #نشود #به #شرایط #قبل #باز #نخواهیم #گشت

آهنگ جدید

محسن چاوشی

تا زمانی که تحریم ها رفع نشود به شرایط قبل باز نخواهیم گشت….

ایران,کاوش مدیا,رصد,خبر,کلیپ,اخبار,کارشناس,تحلیل,خاورمیانه,سیاست,سیاسی,کاوش

Leave a Reply