ترانه جردن دائم ‌در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، یک جوان …

ترانه جردن دائم ‌در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، یک جوان …

https://i.ytimg.com/vi/-utop1TI_SY/hqdefault.jpgترانه جردن دائم ‌در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، یک جوان همجنسگرا در ایران – گزارشی از پریسا فرهادی.

#ترانه #جردن #دائم #در #واکنش #به #قتل #علیرضا #فاضلی #منفرد #یک #جوان

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ترانه جردن دائم ‌در واکنش به قتل علیرضا فاضلی منفرد، یک جوان همجنسگرا در ایران – گزارشی از پریسا فرهادی.

[vid_tags]

Leave a comment