ترانه خوزستان – محسن چاوشی

ترانه خوزستان – محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/FDO0pAukRHI/hqdefault.jpgترانه اعتراضی خوزستان، کاری از هنرمند محبوب ایرانی، محسن چاوشی که منجر به ممنوع الفعالیت شدن وی شد. محسن در این ترانه از دردهای خوزستان می گوید.

#ترانه #خوزستان #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ترانه اعتراضی خوزستان، کاری از هنرمند محبوب ایرانی، محسن چاوشی که منجر به ممنوع الفعالیت شدن وی شد. محسن در این ترانه از دردهای خوزستان می گوید.

محسن چاوشی,خوزستان,ترانه,آهنگ

Leave a comment