تفسیر خبر پنجشنبه ۱۶ دی – ارتباط یبوست ملی و اقتصاد ولایت!

تفسیر خبر پنجشنبه ۱۶ دی – ارتباط یبوست ملی و اقتصاد ولایت!

https://i.ytimg.com/vi/s-abLffUYoM/hqdefault.jpgارتباط یبوست ملی و اقتصاد ولایت! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و …

#تفسیر #خبر #پنجشنبه #۱۶ #دی #ارتباط #یبوست #ملی #اقتصاد #ولایت

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ارتباط یبوست ملی و اقتصاد ولایت! و خبرهای ویژه دیگر از جمهوری فقیه پنجشنبه ۱۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و …

iranefardalive.com,iranefarda,iranefard tv network,iran news,persian news,alireza nourizadeh,jamshid chalangi

Leave a Reply