خوزستان تنها 🥺💔 #shorts

خوزستان تنها 🥺💔 #shorts

https://i.ytimg.com/vi/hCOOOwtId0E/hqdefault.jpgخوزستان تنها #shorts خوزستان تنها ……………….. ای قاضی این مردم چی میگن ؟ آبادی آبادی آبادی ای قاضی این مردم چی میخوان ؟

#خوزستان #تنها #shorts

آهنگ جدید

محسن چاوشی

خوزستان تنها #shorts خوزستان تنها ……………….. ای قاضی این مردم چی میگن ؟ آبادی آبادی آبادی ای قاضی این مردم چی میخوان ؟

خوزستان,محسن چاوشی,آبادان

Leave a Reply