خوزستان, ثروتمند اما فقیر, سروده ای از محسن چاوشی

خوزستان, ثروتمند اما فقیر, سروده ای از محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/rMoB-amwVNE/hqdefault.jpgخوزستان, ثروتمند اما فقیر حکایت سرزمین ثروتمندی که مردمانش در تنگنا و فقر زندگی میکنند.

#خوزستان #ثروتمند #اما #فقیر #سروده #ای #از #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

خوزستان, ثروتمند اما فقیر حکایت سرزمین ثروتمندی که مردمانش در تنگنا و فقر زندگی میکنند.

خوزستان,محسن چاوشی,فقر در خوزستان,آلودگی هوا در خوزستان,آلودگی هوا,Khozestan,Mohsen Chavoshy,Mohsen Chavoshi,Khozestan Mohsen Chavoshy

Leave a comment