#خوزستان #کارون #تشنه است ولی #نفس می کشد

#خوزستان #کارون #تشنه است ولی #نفس می کشد

https://i.ytimg.com/vi/PVO4WFHrhVs/hqdefault.jpgalira_show #کارون #تشنه #خوزستان_تشنه #ایران #حورالعظیم #اهواز #شایگان #سوسنگرد #ahvaz #khozestan #iran.

#خوزستان #کارون #تشنه #است #ولی #نفس #می #کشد

آهنگ جدید

محسن چاوشی

alira_show #کارون #تشنه #خوزستان_تشنه #ایران #حورالعظیم #اهواز #شایگان #سوسنگرد #ahvaz #khozestan #iran.

[vid_tags]

Leave a comment