دکلمه: مرتضی سلمانی 🎙شعر: ایرج میرزا 📄 ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ #وطن #خوزستان

دکلمه: مرتضی سلمانی 🎙شعر: ایرج میرزا 📄 ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺩ ﻫﻮﺍ ﺑﻮﺩ #وطن #خوزستان

https://i.ytimg.com/vi/S7Rsok8nSIc/hqdefault.jpgهر وعده دادند که هر به ما باد هوا بود هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود چوپانی این گله به گرگان بسپردند این شیوه و این قاعدهها رسم کجا بود؟ # ایرج_میرزا …

#دکلمه #مرتضی #سلمانی #شعر #ایرج #میرزا #ﻫﺮ #ﻭﻋﺪﻩ #ﮐﻪ #ﺩﺍﺩﻧﺪ #ﺑﻪ #ﻣﺎ #ﺑﺎﺩ #ﻫﻮﺍ #ﺑﻮﺩ #وطن #خوزستان

آهنگ جدید

محسن چاوشی

هر وعده دادند که هر به ما باد هوا بود هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود چوپانی این گله به گرگان بسپردند این شیوه و این قاعدهها رسم کجا بود؟ # ایرج_میرزا …

[vid_tags]

Leave a comment