رفیقم کجایی؟:/محسن چاوشی+سینا سرلکموزیک تلفیقی-/ف.ل.F.L

رفیقم کجایی؟:/محسن چاوشی+سینا سرلکموزیک تلفیقی-/ف.ل.F.L

https://i.ytimg.com/vi/6xo8U-GkxSI/hqdefault.jpgرفیقم کجایی؟:/محسن چاوشی+سینا سرلکموزیک تلفیقی-/ف.ل.F.L —— یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه …

#رفیقم #کجاییمحسن #چاوشیسینا #سرلکموزیک #تلفیقیفلFL

آهنگ جدید

محسن چاوشی

رفیقم کجایی؟:/محسن چاوشی+سینا سرلکموزیک تلفیقی-/ف.ل.F.L —— یه پاییز زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حصر و یه …

Farrokh,Livani

Leave a comment