رویارویی دلاورانه بازاری‌های تهران با ماموران سرکوب!!!

رویارویی دلاورانه بازاری‌های تهران با ماموران سرکوب!!!

https://i.ytimg.com/vi/ZStTLImSzAE/hqdefault.jpgکانال کوچه سعی دارد به سهم خود جایی باشد برای گفت و شنودی آزادانه در باره آنچه در ایران امروز می گذرد.عمیقا معتقدیم راه آزادی، مسیری …

#رویارویی #دلاورانه #بازاریهای #تهران #با #ماموران #سرکوب

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کانال کوچه سعی دارد به سهم خود جایی باشد برای گفت و شنودی آزادانه در باره آنچه در ایران امروز می گذرد.عمیقا معتقدیم راه آزادی، مسیری …

ایران,اخبار,خبر,روز,سیاست,کوچه,کانال,هنر,فرهنگ,جامعه,اسلامی,نظام,خامنه‌ای,اقتصاد,مردم,بازار,پول,فقر,ثروت,رانت,کانادا,اروپا,آمریکا,سلام,iran,akhbar,rooz,siasat,kooche,kanal,koocheh,honar,farhang,jomhoori,eslami,nezamkhameneei,rahbar,eghtesad,bazar,pool,جمهوری

Leave a Reply