زندان محسن چاوشی

زندان محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/Zo9M9JXQDxw/hqdefault.jpgبمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و زین …

#زندان #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید بمیرید بمیرید و زین …

زندان محسن چاوشی,محسن چاوشی,وبلاگ دکترمحمدرضاتوکلی

Leave a Reply