سالار دلاور احمد شاه احمد شاه/آهنگ جدید 2020 بر وصف شهید احمد شاه مسعود/Ahmad Shah Masoud

سالار دلاور احمد شاه احمد شاه/آهنگ جدید 2020 بر وصف شهید احمد شاه مسعود/Ahmad Shah Masoud

https://i.ytimg.com/vi/FiMm4dWT2go/hqdefault.jpgJawanankabul #Ahangmahali #damborenab #mahali آفتاب خاور احمد شاه احمد شاه سالار دلاور احمد شاه احمد شاه/آهنگ جدید 2020 بر وصف شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی …

#سالار #دلاور #احمد #شاه #احمد #شاهآهنگ #جدید #بر #وصف #شهید #احمد #شاه #مسعودAhmad #Shah #Masoud

آهنگ جدید

آهنگ جدید

Jawanankabul #Ahangmahali #damborenab #mahali آفتاب خاور احمد شاه احمد شاه سالار دلاور احمد شاه احمد شاه/آهنگ جدید 2020 بر وصف شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی …

مد شاه مسعود,afghanistan,ahmad shah massoud,afghan,kabul,افغانستان,قهرمان ملی,ahmad shah masoud,احمدشاه مسعود,herat,پاریس,ایران,seeta qasemi,فرانسه,monajimzadah,tabla rubab,berlin,پنجشیر,مسعود,karzai,حاجی رنگین,صوفی مجید پنجشیری,صوفی شعیب آبدره,qarsak,قرصک,دمبوره,tola qarsak,توله و قرصک,توله قرصک,قرصک مست,صوفی شعیب,موسی شاهین,dambora,افغان,رقص,دمبوره جدید,محلی,sofi shoaib,موسیقی,سید غفار آغا,رقص مست,جوانان کابل,آهنگ مست,Jawanan Kabul,آهنگ

Leave a comment