طلای ۹۷ کیلوگرم جوانان جهان بر گردن نخودی در مقابل آشیرف از آذربایجان😍🌪🤼‍♂️

طلای ۹۷ کیلوگرم جوانان جهان بر گردن نخودی در مقابل آشیرف از آذربایجان😍🌪🤼‍♂️

https://i.ytimg.com/vi/OYTxOF0zrFg/hqdefault.jpgکانال دوم : ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ https://youtu.be/hVEHf0Mf9Qc ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ کانال سوم فوتبال: ⚽️ ⚽️ ⚽️https://youtu.be/HTHWYyPW4AE ⚽️ ⚽️ ⚽️ کانال …

#طلای #۹۷ #کیلوگرم #جوانان #جهان #بر #گردن #نخودی #در #مقابل #آشیرف #از #آذربایجان

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کانال دوم : ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ https://youtu.be/hVEHf0Mf9Qc ‍♂️ ‍♂️ ‍♂️ کانال سوم فوتبال: ⚽️ ⚽️ ⚽️https://youtu.be/HTHWYyPW4AE ⚽️ ⚽️ ⚽️ کانال …

طلای ۹۷ کیلوگرم جوانان جهان بر گردن نخودی در مقابل آشیرف از آذربایجان😍🌪🤼‍♂️,کشتی های نخودی,کشتی کامل,مسابقات جوانان جهان روسیه,کشتی گیر,با گزارشگری آقا بابک,Wrestling junior world champion Russland,Wrestling world champion,Ba gozareshgarie aga babak,Koshti gir irani,Misabegahte jahani nojavanan

Leave a Reply