فوری : پوتین به ساز ایران رقصید!حمله ی تمام عیار روسیه به ترکیه

فوری : پوتین به ساز ایران رقصید!حمله ی تمام عیار روسیه به ترکیه

https://i.ytimg.com/vi/bWwJu7o6Tbk/hqdefault.jpgنشرتازه ترین رویداد مهم ایران ومنطقه.

#فوری #پوتین #به #ساز #ایران #رقصیدحمله #تمام #عیار #روسیه #به #ترکیه

آهنگ جدید

محسن چاوشی

نشرتازه ترین رویداد مهم ایران ومنطقه.

خبر,خبرفارسی,خبرتازه,دونالدترامپ,مسی,رونالدو,شبکه خنده,خنده بازار,خبرفوری,مهمترین خبر

Leave a Reply