محسن چاوشی به رقص آ Mohsen Chavoshi – Be Raghs Aa

محسن چاوشی به رقص آ Mohsen Chavoshi – Be Raghs Aa

https://i.ytimg.com/vi/iniFa535v1M/hqdefault.jpgمتن آهنگ برقص آ محسن چاوشی؛ آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر شعر : مولانا ای شیرجوش در رو جان …

#محسن #چاوشی #به #رقص #Mohsen #Chavoshi #Raghs

آهنگ جدید

محسن چاوشی

متن آهنگ برقص آ محسن چاوشی؛ آمد بهار جان ها ای شاخ تر برقص آ چون یوسف اندر آمد مصر و شکر برقص آ ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر شعر : مولانا ای شیرجوش در رو جان …

[vid_tags]

Leave a comment