محسن چاوشی ( خوزستان )

محسن چاوشی ( خوزستان )

https://i.ytimg.com/vi/zWEFdIqpY80/hqdefault.jpgتنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی یاری خوزستان خوزستان خوزستان بی دردا خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیداره بیداری …

#محسن #چاوشی #خوزستان

آهنگ جدید

محسن چاوشی

تنهای تنهای تنهایی مظلوم مظلوم مظلومی بی یار بی یار بی یاری خوزستان خوزستان خوزستان بی دردا خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیداره بیداری …

[vid_tags]

Leave a comment