محسن چاوشی – دلبر

محسن چاوشی – دلبر

https://i.ytimg.com/vi/mdhs0DlgnwY/hqdefault.jpgبستک دل دین از من از من دل دین بستک کافر نکند چون دین چندین نکند کافر بی رخ چو قمر دارد دارد چو قمر بی رخ عنبر ز قمر رسته رسته ز قمر عنبر چشمش ببرد دل ها دلها …

#محسن #چاوشی #دلبر

آهنگ جدید

محسن چاوشی

بستک دل دین از من از من دل دین بستک کافر نکند چون دین چندین نکند کافر بی رخ چو قمر دارد دارد چو قمر بی رخ عنبر ز قمر رسته رسته ز قمر عنبر چشمش ببرد دل ها دلها …

دلبر,حضرت مولانا یعقوب قمری شریف آبادی,مولانا المعظم,عشق,عاشق,محسن چاوشی

Leave a comment