محسن چاوشی ملکا ذکر تو گویم تدوین محسن مقصودی

محسن چاوشی ملکا ذکر تو گویم تدوین محسن مقصودی

https://i.ytimg.com/vi/mAOPBFrCCcI/hqdefault.jpgملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه …

#محسن #چاوشی #ملکا #ذکر #تو #گویم #تدوین #محسن #مقصودی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که توام راه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عزی و جلالی همه …

[vid_tags]

Leave a comment