محسن چاوشی – موزیک ویدئو زیبا شرمساری – انتخابات 96

محسن چاوشی – موزیک ویدئو زیبا شرمساری – انتخابات 96

https://i.ytimg.com/vi/2PvK9Mnl_9Y/hqdefault.jpgمتن آهنگ محسن چاوشی شرمساری ای شرمساری شرمسار شرمساری جز شرمساری از خودت چیزی نداری ای نا امیدی نا امیدی نا امیدی از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی ای تنگ …

#محسن #چاوشی #موزیک #ویدئو #زیبا #شرمساری #انتخابات

آهنگ جدید

محسن چاوشی

متن آهنگ محسن چاوشی شرمساری ای شرمساری شرمسار شرمساری جز شرمساری از خودت چیزی نداری ای نا امیدی نا امیدی نا امیدی از هیچکس حتی خودت خیری ندیدی ای تنگ …

انتخابات,روحان,ی,مناظره زنده,دروغ,اشتغال,بیکاری,کودکان کار,فقر,رئیسی,دولت حرف

Leave a comment