محسن چاووشی- کم تحملم

محسن چاووشی- کم تحملم

https://i.ytimg.com/vi/C4RC-xOslXs/hqdefault.jpgکسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از دیروز چه می دانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا می شوی تنها faslan36.

#محسن #چاووشی #کم #تحملم

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا چه می دانی تو از دیروز چه می دانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب که فردا می شوی تنها faslan36.

محسن,چاووشی,کم,تحملم

Leave a Reply