مسلخ – محسن چاوشی

مسلخ – محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/-bTwPwLL-U4/hqdefault.jpgداغ جوون دیده ی پرپر منم مسلخ سروای تناور منم باغ گل بی بر و بی برگ من غربت آهوی جوون مرگ من ناجی باغ گل بی برگ کو ضامن آهوی جوون مرگ کو شب شد و پیک تبو …

#مسلخ #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

داغ جوون دیده ی پرپر منم مسلخ سروای تناور منم باغ گل بی بر و بی برگ من غربت آهوی جوون مرگ من ناجی باغ گل بی برگ کو ضامن آهوی جوون مرگ کو شب شد و پیک تبو …

مسلخ – محسن چاوشی,chavochi

Leave a comment