موزیک ویدیوی، محسن چاوشی ،بر علیه ایروزهای حکومت جنایتکار اخوندی

موزیک ویدیوی، محسن چاوشی ،بر علیه ایروزهای حکومت جنایتکار اخوندی

https://i.ytimg.com/vi/4G_nbKDIEDU/hqdefault.jpgمن که هم از شنیدنش و هم از کاری که محسن چاوشی این کارو برای رهبره خودخوانده آیت الله یکشبه خوانده بسیار خوشحال شدم و بسیار تشکر …

#موزیک #ویدیوی #محسن #چاوشی #بر #علیه #ایروزهای #حکومت #جنایتکار #اخوندی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

من که هم از شنیدنش و هم از کاری که محسن چاوشی این کارو برای رهبره خودخوانده آیت الله یکشبه خوانده بسیار خوشحال شدم و بسیار تشکر …

[vid_tags]

Leave a Reply