کارشناس اسرائیلی:نباید با دست برتر ایران در خلیج فارس درگیر بشویم/به اسم این ژنرال ایرانی توجه کنید!

کارشناس اسرائیلی:نباید با دست برتر ایران در خلیج فارس درگیر بشویم/به اسم این ژنرال ایرانی توجه کنید!

https://i.ytimg.com/vi/1OifUHSWaMA/hqdefault.jpgعاموس یادلین، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل: نباید با دست برتر ایران در خلیج فارس درگیر بشویم/به این اسم توجه کنید، حاجی زاده، این شخص قدرت پهپادی ایران رو …

#کارشناس #اسرائیلینباید #با #دست #برتر #ایران #در #خلیج #فارس #درگیر #بشویمبه #اسم #این #ژنرال #ایرانی #توجه #کنید

آهنگ جدید

محسن چاوشی

عاموس یادلین، ژنرال بازنشسته ارتش اسرائیل: نباید با دست برتر ایران در خلیج فارس درگیر بشویم/به این اسم توجه کنید، حاجی زاده، این شخص قدرت پهپادی ایران رو …

ایران,کاوش مدیا,رصد,خبر,کلیپ,اخبار,کارشناس,تحلیل,خاورمیانه,سیاست,سیاسی,کاوش

Leave a Reply