کجایی-محسن چاوشی

کجایی-محسن چاوشی

https://i.ytimg.com/vi/BH5qmXjU4E0/hqdefault.jpgترانه کجایی وصف حال ماست .مایی که غم دوری از میر حسین را با تمام وجودمان حس میکنیم.محسن چاوشی کاری ماندگار از خود بچا گذاشته است. این ترانه با تدوین سید محمد …

#کجاییمحسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ترانه کجایی وصف حال ماست .مایی که غم دوری از میر حسین را با تمام وجودمان حس میکنیم.محسن چاوشی کاری ماندگار از خود بچا گذاشته است. این ترانه با تدوین سید محمد …

mir hossein-vaez-chavoshi-kojaei,کجایی عزیزم/میرحسین /چاوشی/خصر/محمدواعظ

Leave a comment