کرج ساعتی پیش فریاد بانوان:خوزستان تنها نیست

کرج ساعتی پیش فریاد بانوان:خوزستان تنها نیست

https://i.ytimg.com/vi/qN_zlPLny_Q/hqdefault.jpgکرج ساعتی پیش فریاد بانوان:خوزستان تنها نیست. چهارشنبه ۳۰تیرماه ۱۴۰۰ تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر: https://t.me/FreedoMessenger …

#کرج #ساعتی #پیش #فریاد #بانوانخوزستان #تنها #نیست

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کرج ساعتی پیش فریاد بانوان:خوزستان تنها نیست. چهارشنبه ۳۰تیرماه ۱۴۰۰ تلگرام و اینستاگرام قاصدان آزادی در لینک زیر: https://t.me/FreedoMessenger …

روحانی,رئیسی,انتخابات,میر,حسین,خامنه‌ای,تهران,رشت,اصفهان,تبریز

Leave a comment