کلیپ عجیب آسمان قرمز یک شهر که حتی بقیه جهان را هم تکان داد! تگرگ های سنگین نیشابور را در هم کوبید!

کلیپ عجیب آسمان قرمز یک شهر که حتی بقیه جهان را هم تکان داد! تگرگ های سنگین نیشابور را در هم کوبید!

https://i.ytimg.com/vi/haiyW6K2xQQ/hqdefault.jpgکلیپ عجیب آسمان قرمز یک شهر که حتی بقیه جهان را هم تکان داد! تگرگ های سنگین نیشابور را در هم کوبید!

#کلیپ #عجیب #آسمان #قرمز #یک #شهر #که #حتی #بقیه #جهان #را #هم #تکان #داد #تگرگ #های #سنگین #نیشابور #را #در #هم #کوبید

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کلیپ عجیب آسمان قرمز یک شهر که حتی بقیه جهان را هم تکان داد! تگرگ های سنگین نیشابور را در هم کوبید!

تنش امریکا و ایران,تظاهرات ایران,ماجرای استعفای ظریف,خبرهای پشت پرده,دونالد ترامپ,اخبار سیاسی ایران,اخبار حاشیه ای ایران,اخبار بازیگران ایران,اوا تودی,علی جوانمردی,صدای آمریکا,تفسیر خبر نوری زاده,پنجره ای رو به خانه پدری,تبلت مسیح علینژاد,صفحه اخر مهدی فلاحتی,estefaye javad zarif,tafsir khabar,ali javanmardi,avatoday,khaneh pedari,safeh akhar,tablet masih alinejad,تنش ایران و امریکا,تنگه هرمز

Leave a Reply