کلیپ فیلم ابد و یک روز سعیدروستایی با صدای محسن چاوشی!!!

کلیپ فیلم ابد و یک روز سعیدروستایی با صدای محسن چاوشی!!!

https://i.ytimg.com/vi/faL6wHLEsQc/hqdefault.jpgکلیپ فیلم تحسین شده« ابد و یک روز » ساخته سعید روستایی با صدای محسن چاوشی و تدوین #فرزادمولازاده.

#کلیپ #فیلم #ابد #یک #روز #سعیدروستایی #با #صدای #محسن #چاوشی

آهنگ جدید

محسن چاوشی

کلیپ فیلم تحسین شده« ابد و یک روز » ساخته سعید روستایی با صدای محسن چاوشی و تدوین #فرزادمولازاده.

#سعید_روستایی,#محسن_چاوشی,#نوید_محمدزاده,#پیمان_معادی,#فرزادمولازاده

Leave a comment