کمپ نظامی در المان که مهاجرین افغان از افغانستان به اینجا انتقال میدهند

کمپ نظامی در المان که مهاجرین افغان از افغانستان به اینجا انتقال میدهند

https://i.ytimg.com/vi/b4yXwmIkTEI/hqdefault.jpgایا افغانستان بهتر است یا اروپا؟ بسیار جالب است تماشا کنید https://www.youtube.com/watch?v=e_exPHq89Jc ویدیو های جالب و دیدنی از افغانستان زیبا …

#کمپ #نظامی #در #المان #که #مهاجرین #افغان #از #افغانستان #به #اینجا #انتقال #میدهند

آهنگ جدید

محسن چاوشی

ایا افغانستان بهتر است یا اروپا؟ بسیار جالب است تماشا کنید https://www.youtube.com/watch?v=e_exPHq89Jc ویدیو های جالب و دیدنی از افغانستان زیبا …

[vid_tags]

Leave a Reply