✿ مولوی ✿ غزلیات دیوان شمس تبریزی✿ غزل۳۲۵ ✿ که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست ✿

✿ مولوی ✿ غزلیات دیوان شمس تبریزی✿ غزل۳۲۵ ✿ که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست ✿

https://i.ytimg.com/vi/GDro7tlX2LA/hqdefault.jpgمولوی ✿ غزلیات دیوان شمس تبریزی✿ غزل۳۲۵ ✿ که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست ✿ #مولوی #دیوان_شمس #شمس_تبریزی …

#مولوی #غزلیات #دیوان #شمس #تبریزی #غزل۳۲۵ #که #دید #ای #عاشقان #شهری #که #شهر #نیکبختانست

آهنگ جدید

محسن چاوشی

مولوی ✿ غزلیات دیوان شمس تبریزی✿ غزل۳۲۵ ✿ که دید ای عاشقان شهری که شهر نیکبختانست ✿ #مولوی #دیوان_شمس #شمس_تبریزی …

[vid_tags]

Leave a Reply