🔴🔴در تهران چه خبره؟پس از سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این بار رئیس جمهور ترکمنستان آمد.

🔴🔴در تهران چه خبره؟پس از سفر امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این بار رئیس جمهور ترکمنستان آمد.

https://i.ytimg.com/vi/IC2S0v23EBk/hqdefault.jpgتاجیکستان #دوشنبه #امامعلی_رحمان #رئیسی #تهران #شانگهای #آمو_دریا #بدخشان #رودکی #فردوسی #سپید_جامگان #اسماعیل_سامانی …

#در #تهران #چه #خبرهپس #از #سفر #امامعلی #رحمان #رئیس #جمهور #تاجیکستان #این #بار #رئیس #جمهور #ترکمنستان #آمد

آهنگ جدید

محسن چاوشی

تاجیکستان #دوشنبه #امامعلی_رحمان #رئیسی #تهران #شانگهای #آمو_دریا #بدخشان #رودکی #فردوسی #سپید_جامگان #اسماعیل_سامانی …

[vid_tags]

Leave a Reply